Ziemassvētku dievkalpojums 24.decembrī

By   2019. gada 20. decembris

24.decembrī plkst.16.00
Kabiles ev. lut. baznīcā

ZIEMASSVĒTKU DIEVKALPOJUMS

kopā ar Kabiles skolas bērnu ansambli.
Dievkalpojumu vadīs Aivars Kaņeps.
Būsiet mīļi gaidīti.