Vecgada balle 31.decembrī

By   2019. gada 17. decembris

31.decembrī plkst.23.00
Kabiles saieta namā ”Sencis”

Balle ”Vecajam aizejot – Jaunajam atnākot”

kopā ar grupu “Saulvējā”.

Ieeja: 5.00 euro.
Galdiņu rezervācija pa telefonu: 25618976 (Anda).