Monthly Archives: marts 2017

Lieldienu pasākumi saieta namā 16.aprīlī

Lieldienu pasākumi saieta namā 16.aprīlī

Lieldienu svētdienā, 16.aprīlī, plkst. 20.00 Saieta namā “Sencis” jubilejas pasākums “Agri lēca saulīte Lieldienas rītā”. (Līdzi ņemt krāsotas olas. Ieeja bez maksas.) Plkst. 22.00-3.00 BALLE. Spēlēs: Māris Blāze no grupas «Jūrkant». Uz balli ieeja: 5 eur. Bērniem līdz 16 g.v. ieeja ballē vecāku uzraudzībā. Iespēja pieteikt vietu galdiņam: tālr. 25618976 (Agnese).

Koncerts vecākiem un vecvecākiem “Sencī” 1.aprīlī

Koncerts vecākiem un vecvecākiem “Sencī” 1.aprīlī

1.aprīlī plkst. 17.00 saieta namā “Sencis” koncerts “SANĀKAM PADEJOT!” Īpaši aicinām vecākus, vecvecākus un citus tuviniekus. Dejos Kabiles skolas 5.-9.klašu deju kolektīvs, pirmsskolas deju kolektīva vecākā grupa, kā arī draugi no Mežotnes. Līdzi ņemt groziņu kopējam cienastam pēc koncerta.

Skolas realizētais projekts – starp labākajiem Latvijā

Skolas realizētais projekts – starp labākajiem Latvijā

Projektu konkursā “Darīsim paši” Z.A.Meierovica Kabiles pamatskolas realizētais projekts “Kabiles skolas pārziņa Roberta Fīlholda kapa vietas sakārtošana” Latvijas pašvaldību apvienības “Sabiedrība ar dvēseli – Latvija” gada noslēguma pasākumā Līvānos 2017.gada 18.martā tika atzīts par vienu no labākajiem Kurzemes reģionā. Informācija laikrakstā “Kurzemnieks”: “Kurzemnieks”, 24.03.2017.

Par ceļa posma Kabile-Šķēde sakārtošanu

Par ceļa posma Kabile-Šķēde sakārtošanu

Kabilnieki savā un kaimiņu pagastu iedzīvotāju vārdā (pavisam 194 paraksti) lūdza VAS “Latvijas autoceļu uzturētāju” izskatīt jautājumu par autoceļa posma Kabile-Šķēde sakārtošanu. Lūk, kāda atbilde tika saņemta no VAS “LAU” Liepājas CR Kuldīgas nodaļas vadītāja A.Upmaļa.

Komunistiskā genocīda upuru piemiņa 25.martā

Komunistiskā genocīda upuru piemiņa 25.martā

25.martā, Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienā, atcerēsimies nolikt ziedus pie piemiņas akmens, kurš atrodas pie Kabiles baznīcas! Plkst. 12:00 saieta namā “Sencis” mākslas filma “Melānijas hronika”. Ieeja bez maksas.