Ziemassvētku vecītis aicina bērnus 22.12.

22.decembrī, plkst.17.00 Kabiles saieta namā “Sencis” Ziemassvētku vecītis aicina Kabiles pagastā deklarētos pirmsskolas bērnus uz ZIEMASSVĒTKU PASĀKUMU. Skatīsimies atraktīvo izrādīti “Notikums lauku sētā”. Sagaidīsim Ziemassvētku vecīti, skaitīsim dzejoļus. Pēc pasākuma kopīgi iedegsim svētku egli (ap plkst.18.30). Pasākuma laikā tiks fotografēts, bildes var tikt publiskotas.

Ziemassvētku svētbrīdis Kabiles baznīcā 24.12.

24.decembrī, plkst.17.00 Kabiles ev.lut. baznīcā ZIEMASSVĒTKU SVĒTBRĪDIS AR KONCERTU. Dievkalpojumu vada Ivo Ķirsis, koncertā piedalās Z.A.Meierovica Kabiles pamatskola ansamblis un Kabiles jauktais vokālais ansamblis. Pasākuma laikā var tikt fotografēts.

Jaungada balle “Sencī” 31.12.

31.decembrī, plkst.23.00 Kabiles saieta namā “Sencis” “VECGADU PAVADOT, JAUNGADU SAGAIDOT” Lustīga ballīte ar Lauri Neilandu. Ieeja 7.00 eiro. Galdiņu rezervācija pa tālr. 25618976.

Svecīšu vakars 19.novembrī

Svecīšu vakara piemiņas brīdis Kabiles pagasta kapsētās 19.novembrī Gatviņu kapos plkst. 12.00 Kabiles kapos plkst. 13.00 Aizdegsim svecītes un pieminēsim aizsaulē aizgājušos tuviniekus. Piemiņas brīdis Gatviņu kapsētā 2023.gada19.novembrī.

Piedalīsimies erudīcijas konkursā! 17.11.

17.novembrī, plkst.12.00 Saieta namā “Sencis” Erudīcijas konkurss komandās “ES MĪLU TEVI, LATVIJA!” Konkurss sadarbībā ar Z.A.Meierovica pamatskolu. Aicinām pieteikties skolēnus un viņu vecākus, skolotājus, pagasta darbiniekus un ikvienu interesentu, kurš vēlas piedalīties konkursā. Fotogalerija par konkursa norisi šeit:

Kabiles lapa laikrakstā “Kurzemnieks”

Laikraksta “Kurzemnieks” 7.novembra numura 5.lappuse veltīta Kabiles jaunumiem. Z.A.Meierovica Kabiles pamatskolā šogad sākusi strādāt sākumskolas skolotāja Kitija. Viņa vēl studē LU neklātienē, ir 1.klases audzinātāja, māca matemātiku. Skolā 31.oktobrī pasākumā “Naudas diena” ievērojamus panākumus Latvijas mērogā guvusi 6.un 7.klase, iekļūstot 15 veiksmīgāko vidū. Kabiles senioru deju kolektīvs “Kamēr vari” 14.oktobrī plašā draugu pulkā svinēja 20.gadskārtu…. Continue reading »