Monthly Archives: marts 2014

Paziņojums par ūdens uzskaiti

SIA „Kuldīgas komunālie pakalpojumi” (KKP) informē, ka no šā gada 1. marta KKP apsaimniekotajām daudzdzīvokļu mājām ūdensapgādi pārņems SIA „Kuldīgas ūdens”. Norēķinus par ūdeni un kanalizāciju KKP veiks pēc ūdens ievada skaitītāja rādījuma, ko darbinieks nolasīs katra mēneša pirmajā datumā. Tas nozīmē, ka dzīvokļu īpašniekiem līdz mēneša pēdējai dienai KKP būs jānodod savu individuālo ūdens… Continue reading »