Monthly Archives: septembris 2018

Ražas svētku dievkalpojums 7.oktobrī

7.oktobrī plkst.11.00 Kabiles baznīcā RAŽAS SVĒTKU DIEVKALPOJUMS (ar dievgaldu). Vadīs mācītāja v.i. Aivars Kaņeps. Lūdzu ņemt rudens veltes baznīcas noformējumam un dažādi pagatavotas rudens veltes kopīgam svētku mielastam pēc dievkalpojuma. Muzicēs Edgars Zinge (vijole) Visi mīļi aicināti!

13. Saeimas vēlēšanas 6. oktobrī

Kuldīgas novada vēlēšanu komisija ziņo, ka Kuldīgas novada vēlēšanu iecirkņi 2018. gada 13. Saeimas vēlēšanās būs atvērti un iecirkņos būs iespējams iepazīties ar deputātu kandidātu sarakstiem un programmām, kā arī pieteikt balsošanu vēlētājiem mājās, kuri veselības stāvokļa dēļ nevar ierasties vēlēšanu telpās sekojoši: Pirmdien, 1. oktobrī: no plkst. 17.00 – 20.00; Otrdien, 2. oktobrī: no… Continue reading »

Aicina pievienoties jaunus dejotājus

Kabiles vidējās paaudzes deju kolektīvs “Meždzirnas” un senioru deju kolektīvs “Kamēr vari” aicina pievienoties jaunus dejotājus. Ja vēlies iemācīties skaisti dejot, piedalīties dažādos pasākumos, atrast jaunus draugus un lietderīgi pavadīt laiku, nāc – mēs tevi jau gaidām! Pirmais mēģinājums 7.oktobrī saieta namā “Sencis“: ♦ “Meždzirnas” – plkst.12.00; ♦ “Kamēr vari” – plkst. 13.30. Deju vadītāja… Continue reading »

Atsāksim vingrošanu ar 1.oktobri

Sākot ar 1. oktobri atsāksies VINGROŠANA IKVIENAM. Pirmās 8 nodarbības ir bez maksas sadarbībā ar ES projektu “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumu pieejamības uzlabošana Kuldīgas novada iedzīvotājiem” Nr.9.2.4.2/16/I/095. Katru pirmdienu un trešdienu plkst. 20.00 saieta namā “ Sencis” Uz nodarbību līdzi ņemt ērtu apģērbu, ūdeni un paklājiņu. Trenere Ilze Druvaskalna, 26568767.