Daily Archives: 2018. gada 28. septembris

Ražas svētku dievkalpojums 7.oktobrī

7.oktobrī plkst.11.00 Kabiles baznīcā RAŽAS SVĒTKU DIEVKALPOJUMS (ar dievgaldu). Vadīs mācītāja v.i. Aivars Kaņeps. Lūdzu ņemt rudens veltes baznīcas noformējumam un dažādi pagatavotas rudens veltes kopīgam svētku mielastam pēc dievkalpojuma. Muzicēs Edgars Zinge (vijole) Visi mīļi aicināti!