Kuldīgas novada Kabiles pagasta pārvalde

Kabiles pagastā esošo pašvaldības autoceļu sadalījums to uzturēšanas klasēs

D KLASES ceļi

 1. Skola – Zeltlietas
 2. Rīgmaļi – Ūjas
 3. Jaunpēdznieki – Dzeguzes
 4. Jaunā muiža – Buku dzirnavas
 5. Lēpes – Kontestes kapi
 6. Kalnansu ceļš
 7. Kļaviņas – Valdes
 8. Upmaļi – Lati
 9. Vecā muiža – Klaņu purvs
 10. Stūrīši – Eģenieki
 11. Plocu ceļš
 12. Kvinti – Druvenieki
 13. Kabiles – Atpūtas
 14. Iesalu ceļš
 15. Krustceļi – Namiķi
 16. Meiri – Kļavas
 17. Vecā muiža – Jaukumi
 18. Miļgumi – Tīdaļas
 19. Sprostu ceļš
 20. Buki – Ažas – Pusgaldiņi

Kabiles pagasta pārvaldes vadītāja Elīna Ose

Ceļu_saraksts

2020.gadā tika paveikti grants seguma atjaunošanas darbi uz Kabiles pagasta autoceļa “Jaunpēdznieki-Dzeguzes”. 3.07 km garumā tika atjaunots grants segums un noņemts apaugums.

Darbus veica SIA AD būve. Kopējās izmaksas 91 582.31 EUR, līdzekļi gūti no Valsts aizdevuma, no tiem 25% Kuldīgas novada pašvaldības līdzfinansējums.