AUTOCEĻI

Informācija par masas ierobežojumu

Uz Kabiles pagasta autoceļa 6258C019 Piena ceļš patstāvīgi uzstādītā masas ierobežojuma zīme: 7t .

 

 

Kuldīgas novada Kabiles pagasta pārvalde

IKDIENAS UZTURĒŠANAI PAKĻAUTO AUTOCEĻU SARAKSTS

Šeit: Kabiles_pagasts

 

Kabiles pagasta pārvaldes vadītāja Elīna Ose

 

2020.gadā tika paveikti grants seguma atjaunošanas darbi uz Kabiles pagasta autoceļa “Jaunpēdznieki-Dzeguzes”. 3.07 km garumā tika atjaunots grants segums un noņemts apaugums.

Darbus veica SIA AD būve. Kopējās izmaksas 91 582.31 EUR, līdzekļi gūti no Valsts aizdevuma, no tiem 25% Kuldīgas novada pašvaldības līdzfinansējums.

 

 

 

 

 

 

 

AUTOBUSU SATIKSME KABILĒ