Ražas svētku dievkalpojums 7.oktobrī

By   2018. gada 28. septembris

7.oktobrī plkst.11.00
Kabiles baznīcā

RAŽAS SVĒTKU DIEVKALPOJUMS

(ar dievgaldu).
Vadīs mācītāja v.i. Aivars Kaņeps.

Lūdzu ņemt rudens veltes baznīcas noformējumam
un dažādi pagatavotas rudens veltes kopīgam
svētku mielastam pēc dievkalpojuma.

Muzicēs Edgars Zinge (vijole)

Visi mīļi aicināti!