Darbinieki

Amats

Vārds, uzvārds

Tālrunis

e-pasta adrese

Pārvaldes vadītāja Elīna Ose 63354168,
mob. 27091594
elina.ose@kuldiga.lv
Lietvede Sarmīte Šulca 63354126 kabile@kuldiga.lv
Kultūras nama vadītāja  Anda Ķieģele 25618976 anda.kiegele@kuldiga.lv
Komunālās saimniecības vadītājs
Bāriņtiesas locekle Aiga Saulgrieze 29438220 aiga.saulgrieze@kuldiga.lv, kabile@kuldiga.lv
Sociālā darba speciāliste Aivija Blinde 29404212  aivija.blinde@kuldiga.lv
Bibliotēkas vadītāja Daiga Riežniece 26212713  kabile.biblioteka@kuldiga.lv