By   2017. gada 27. marts

1.aprīlī plkst. 17.00 saieta namā “Sencis”
koncerts “SANĀKAM PADEJOT!”

Īpaši aicinām vecākus, vecvecākus un citus tuviniekus.

Dejos Kabiles skolas 5.-9.klašu deju kolektīvs,
pirmsskolas deju kolektīva vecākā grupa,
kā arī draugi no Mežotnes.

Līdzi ņemt groziņu kopējam cienastam pēc koncerta.