Koncerts vecākiem un vecvecākiem “Sencī” 1.aprīlī

By   2017. gada 27. marts

1.aprīlī plkst. 17.00 saieta namā “Sencis”
koncerts “SANĀKAM PADEJOT!”

Īpaši aicinām vecākus, vecvecākus un citus tuviniekus.

Dejos Kabiles skolas 5.-9.klašu deju kolektīvs,
pirmsskolas deju kolektīva vecākā grupa,
kā arī draugi no Mežotnes.

Līdzi ņemt groziņu kopējam cienastam pēc koncerta.