By   2017. gada 27. marts

2017.gada 17.aprīlī plkst. 10.00
Kabiles saieta namā „Sencis”

R.Dabiņa piemiņas turnīrs zolītē.

Dalības maksa: 5 eur. (Info: tālr. 28307605)