Valsts svētku koncerts skolā 17.11.

By   2022. gada 9. novembris

17.novembrī plkst.17.00
Z.A.Meierovica Kabiles pamatskolas Svinību zālē

Valsts svētku koncerts
LATVIJAS VĒSTURES LAPAS ŠĶIRSTOT

Piedalās skolas pašdarbnieki.

Pēc koncerta pie skolas izliksim gaismas rakstus. Paņemsim līdzi āra svecītes.