31.decembrī “Sencī” Vecgada balle

By   2022. gada 23. novembris

31.decembrī plkst.23.00
saieta namā “Sencis”

VECGADA BALLE
kopā ar Māri Blāzi

Ieeja 7,- eiro.
Galdiņu rezervācija pa t. 25618976