By   2018. gada 14. novembris

Aicinām 16.novembrī plkst. 1700 uz koncertu
Z.A.Meierovica Kabiles pamatskolā

LATVIJAI 100

Pēc koncerta aizdegsim svecītes skolas pakalniņā izveidotajā Latvijas kontūrā.
Skolas kolektīvs.