Dievkalpojums Latvijas 100-gadei

By   2018. gada 10. novembris

18.novembrī plkst.11.00
Kabiles baznīcā

LATVIJAS REPUBLIKAS PROKLAMĒŠANAS 100-GADEI
veltīts dievkalpojums

ar dievgaldu.
Vadīs mācītājs Ivars Eisaks.
Visi mīļi aicināti.