By   2021. gada 12. novembris

21.novembrī
Kabiles pagastā
SVECĪŠU VAKARS.

Visas dienas garumā aizdegsim svecītes
un pieminēsim savus tuviniekus,
kas atdusas Kabiles kapsētās.