Lāčplēša dienā godinājām brīvības cīnītājus

By   2021. gada 12. novembris

11.novembrī, LĀČPLĒŠA DIENĀ,
godinot mūsu Latvijas brīvības cīnītājus, Kabiles pagasta iedzīvotāji
savu māju logos un sētās iededza sveces.