“Sencī” 5.novembrī teātris “Brangais ķēriens”

By   2023. gada 25. oktobris

Svētdien, 5.novembrī, plkst.15.00
Kabiles saieta namā “Sencis”

Saldus nov. Lutriņu pag. amatierteātra “ATVARS” izrāde

Māras Hornas luga
BRANGAIS ĶĒRIENS

Režisore Daila Medne.

Ieeja 2,- EUR