By   2023. gada 25. oktobris

Svētdien, 5.novembrī, plkst.15.00
Kabiles saieta namā “Sencis”

Saldus nov. Lutriņu pag. amatierteātra “ATVARS” izrāde

Māras Hornas luga
BRANGAIS ĶĒRIENS

Režisore Daila Medne.

Ieeja 2,- EUR