Novada teritorijas plānojuma izstrāde 8.11.

By   2023. gada 6. novembris

8.novembrī, plkst. 15.00
Kabiles saieta namā “Sencis”

Kuldīgas novada teritorijas plānojuma izstrāde.

Nāc un darba grupā plānosim Kabiles pagastu kopā!