Paziņojums par Kuldīgas novada teritorijas plānojuma publisko apspriešanu

By   2019. gada 27. marts

Paziņojums par Kuldīgas novada teritorijas plānojuma grozījumu pilnveidotās (3.0) redakcijas publisko apspriešanu

Kuldīgas novada pašvaldība informē, ka pamatojoties uz Domes 28.02.2019. lēmumu (prot. Nr.3, p.76), publiskajai apspriešanai tiek nodota Kuldīgas novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam grozījumu pilnveidotā (3.0) redakcija.

Publiskā apspriešana notiks no 27.03.2019. līdz 17.04.2019.

Ar Kuldīgas novada teritorijas plānojuma grozījumu pilnveidoto (3.0) redakciju var iepazīties Kuldīgas novada pašvaldībā, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā un PI “Kuldīgas attīstības aģentūra”, Pilsētas laukumā 3 Kuldīgā, katru darba dienu (pirmdienās no plkst. 8.00 – 18.00, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no plkst. 8.00 – 17.00, piektdienās no plkst. 8.00 – 16.00), kā arī mājas lapā www.kuldiga.lv­ (sadaļā Sabiedrības līdzdalība) un www.geolatvija.lv (https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_14196).

Kuldīgas novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam grozījumu pilnveidotās (3.0) redakcijas publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2019. gada 8.aprīlī plkst. 17.00 Kuldīgas novada pašvaldības zālē.

Rakstiskus priekšlikumus var iesniegt katru dienu:

  • Kuldīgas novada pašvaldībā (Baznīcas ielā 1, Kuldīgā);
  • PI “Kuldīgas attīstības aģentūra” (Pilsētas laukumā 3, Kuldīgā);
  • pagastu pārvaldēs katru darba dienu.