By   2019. gada 26. marts

Trešdien, 3. aprīlī. plkst. 17.00, saieta namā “Sencis”
AICINĀM Kabiles pagasta iedzīvotājus uz ikgadējā iedzīvotāju tikšanos ar
Kuldīgas novada pašvaldības vadību,
pašvaldības iestāžu speciālistiem un
Kabiles pagasta pārvaldes darbiniekiem.