Lieldienu dievkalpojumi Kabilē 02. un 09.04.

By   2023. gada 21. marts

Kabiles ev. lut. baznīcā
2.aprīlī, plkst.10.00

PŪPOLSVĒTDIENAS DIEVKALPOJUMS

9.aprīlī, plkst.10.00

LIELDIENU DIEVKALPOJUMS

Dievkalpojumu vadīs Viesturs Pirro.
Dievkalpojumu kuplinās Kabiles jauktais vokālais ansamblis.
Pēc dievkalpojuma cienasts ar kliņģeri un tējas tasi.