Apstiprināts Kabiles pagasta ģerbonis

By   2023. gada 31. marts

Kuldīgas novada pašvaldība apstiprina Kabiles pagasta ģerboni

📍 Kuldīgas novada dome 30. martā akceptēja heraldikas mākslinieka Edgara Sima izstrādāto Kuldīgas novada Kabiles pagasta ģerboni. Ģerboņa apraksts: Sarkanā laukā sudraba vītols ar saknēm.
📍 Sarkanā krāsa mūsdienu Latvijas municipālajā heraldikā saistās ar Kuldīgu un Kurzemi. Caur šo krāsu kompozīciju tiek norādīts uz piekritību savam novadam, īpaši tādēļ, ka Kabile vēstures avotos pirmoreiz pieminēta jau sen – tālajā 1253. gadā, Kursas dalīšanas līgumā (kā Kabele).
📍 Kā liecina vairāki avoti, trauslajam vītolam tuva ir kāda forma, kas radusies Kabiles apkārtnē – ar ļoti ciešu un apaļu zarojumu – Salix fragilis „Bullata”. Šis vidēji lielais koks (15-20 m) ir ar ciešu, lodveida vainagu un ir sastopams visā valstī, arī Kabiles centrā, dīķī uz salas. Šī skaistā ainava ir tas, ar ko Kabiles pagastu atpazīst un ar kuru vietējie iedzīvotāji lepojas! Tiek uzskatīts, ka šis „Bullata” klons radies 18. gs. beigās Kurzemē, Kabiles apkārtnē un pēc tam plaši izplatījies visā pasaulē. Ģerbonī redzamās koka saknes simbolizē Kabiles iedzīvotāju piederību dzimtajai vietai, turot godā savu vēsturi, savas saknes.
📍 Janvārī notika Kabiles pagasta iedzīvotāju tikšanās ZOOM platformā ar ģerboņa izstrādātāju, kurš prezentēja iespējamos ģerboņa priekšlikumus. Lai izzinātu Kabiles pagasta iedzīvotāju viedokli par izstrādātajiem trīs ģerboņa variantiem, no 22. februāra līdz 3. martam norisinājās Kabiles pagasta iedzīvotāju aptauja hibrīda formātā. Aptaujas anketas varēja aizpildīt klātienē Kabiles pagasta pārvaldē vai elektroniski. Aptaujā piedalījās 157 Kabiles pagasta iedzīvotāji. Par pirmo variantu Sarkanā laukā sudraba vītols ar saknēm nobalsoja 91 jeb 57,96% respondenti.