Kabiles pagastā apsaimniekojamo māju iedzīvotāju sapulce 14.februārī

By   2019. gada 21. janvāris

Kuldīgas Komunālie pakalpojumi aicina
Kabiles pagastā apsaimniekojamo māju iedzīvotājus
uz sapulce 14.februārī plkst.17.00
Kabiles pagasta saieta namā.

Jautājumus, lūdzu, iesūtīt līdz 11.februārim
e-pastā: kkp@kuldiga.lv vai nogādāt Kabiles pagasta pārvaldē.
Tālrunis informācijai: 25714928.