By   2019. gada 21. janvāris

Kuldīgas Komunālie pakalpojumi aicina
Kabiles pagastā apsaimniekojamo māju iedzīvotājus
uz sapulce 14.februārī plkst.17.00
Kabiles pagasta saieta namā.

Jautājumus, lūdzu, iesūtīt līdz 11.februārim
e-pastā: kkp@kuldiga.lv vai nogādāt Kabiles pagasta pārvaldē.
Tālrunis informācijai: 25714928.