Kabiles meža īpašnieku ievērībai

By   2018. gada 16. janvāris

Ar š.g. 1.janvāri privātos meža īpašumus Kabiles pagastā kontrolē 4 mežziņi.

Ļoti būtiski ir zināt sava meža īpašuma kadastra numuru. To veido 11 ciparu kombinācija. Piemēram, 62580070079. Šī skaitļa 5., 6. un 7.cipars (007) norāda īpašuma piederību attiecīgajam mežzinim.

Ozolu apgaita – kadastra grupa 001, 002, 005, mežzinis Jānis Pētersons (tālr. 26425446).
Rendas apgaita – kadastra grupa 003, 004, mežzine Iveta Ābola (tālr. 29186215).
Jaunlutriņu apgaita – kadastra grupa 007, 008, 009, 012, mežzinis Antans Pragulbickis (tālr. 29177859).
Vārmes apgaita – kadastra grupa 006, 010, 011, mežzinis Jānis Okmanis (tālr. 29190440).