Iespēja nodot makulatūru

By   2018. gada 9. janvāris

Cien. Kabiles pagasta iedzīvotāji!
Kabiles pamatskolā ir iespējams nodot MAKULATŪRU. To vajadzētu salikt kastēs vai sasiet. Par nepieciešamību to savākt varat ziņot pa telefonu skolot. A.Zēbergai (29665357) vai L.Bergmanei (26583697).
Triecienakcija līdz 19.01.2018. (Turpināsim vākt līdz 9.03.2018.)