Daily Archives: 2019. gada 27. marts

Paziņojums par Kuldīgas novada teritorijas plānojuma publisko apspriešanu

Paziņojums par Kuldīgas novada teritorijas plānojuma grozījumu pilnveidotās (3.0) redakcijas publisko apspriešanu Kuldīgas novada pašvaldība informē, ka pamatojoties uz Domes 28.02.2019. lēmumu (prot. Nr.3, p.76), publiskajai apspriešanai tiek nodota Kuldīgas novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam grozījumu pilnveidotā (3.0) redakcija. Publiskā apspriešana notiks no 27.03.2019. līdz 17.04.2019. Ar Kuldīgas novada teritorijas plānojuma grozījumu pilnveidoto (3.0) redakciju var… Continue reading »