Daily Archives: 2018. gada 23. marts

Lieldienu dievkalpojums Kabiles baznīcā 1.04.

Lieldienu dievkalpojums Kabiles baznīcā 1.04.

“Es esmu ceļš, patiesība un dzīvība. Neviens nenāk pie Tēva kā vien caur mani.” Jņ. 14-6 LIELDIENU DIEVKALPOJUMS  Kabiles baznīcā svētdien, 1. aprīlī, plkst. 11.00. Dievkalpojumu vadīs mācītājs Ivars Eisaks. Muzicēs Diāna Lube – mežrags. Ērģelniece – Solveiga Freisa. Aicina Kabiles draudze un draudzes evaņģēlists Aivars Kaņeps, tālr. 29123635.