Lieldienu dievkalpojums Kabiles baznīcā 1.04.

By   2018. gada 23. marts

“Es esmu ceļš, patiesība un dzīvība. Neviens nenāk pie Tēva kā vien caur mani.” Jņ. 14-6

LIELDIENU DIEVKALPOJUMS

 Kabiles baznīcā svētdien, 1. aprīlī, plkst. 11.00.

Dievkalpojumu vadīs mācītājs Ivars Eisaks.
Muzicēs Diāna Lube – mežrags.
Ērģelniece – Solveiga Freisa.

Aicina Kabiles draudze un draudzes evaņģēlists Aivars Kaņeps, tālr. 29123635.