Daily Archives: 2016. gada 10. marts

Pasākumi Kabilē

Pasākumi Kabilē

Svētdien, 27.martā LIELDIENAS Plkst.11:00 LIELDIENU DIEVKALPOJUMS Kabiles ev.lut.baznīcā. Plkst.13:30 LIELDIENU PASĀKUMS saieta namā „Sencis” un sētā. Lieli un mazi dejotāji ar priekšnesumiem, spēles, rotaļas. Līdzi ņemt krāsotas olas atrakcijām, mainīšanai, iedāvināšanai.