Pasākumi Kabilē

By   2016. gada 10. marts

lieldienasSvētdien, 27.martā
LIELDIENAS
Plkst.11:00 LIELDIENU DIEVKALPOJUMS
Kabiles ev.lut.baznīcā.

Plkst.13:30 LIELDIENU PASĀKUMS
saieta namā „Sencis” un sētā.
Lieli un mazi dejotāji ar priekšnesumiem, spēles, rotaļas.

Līdzi ņemt krāsotas olas atrakcijām, mainīšanai, iedāvināšanai.