By   2019. gada 28. augusts

Z.A.Meierovica Kabiles pamatskolā
2.septembrī plkst 10.00 Svinību zālē

ZINĪBU DIENAS pasākums “Sveika, skola!”

Plkst.11.00 Klases stunda. Skolas vecāku kopsapulce.
Fotografēšanās. Arī Pepija būs ieradusies!