Ziemassvētku dievkalpojums 24.12.

By   2022. gada 15. decembris

24.decembrī plkst.18.00
Kabiles baznīcā

ZIEMASSVĒTKU DIEVKALPOJUMS

Dievkalpojumu kuplinās Kabiles un Lutriņu vokālie ansambļi.
Dievkalpojumu vadīs mācītājs Ivars Eisaks.
Pēc dievkalpojuma sadraudzība.
Visi esat mīļi aicināti.