By   2022. gada 15. decembris

24.decembrī plkst.18.00
Kabiles baznīcā

ZIEMASSVĒTKU DIEVKALPOJUMS

Dievkalpojumu kuplinās Kabiles un Lutriņu vokālie ansambļi.
Dievkalpojumu vadīs mācītājs Ivars Eisaks.
Pēc dievkalpojuma sadraudzība.
Visi esat mīļi aicināti.