Vasarsvētku dievkalpojums 5.jūnijā

By   2022. gada 1. jūnijs

5.jūnijā plkst.10.00
Kabiles baznīcā

VASARSVĒTKU DIEVKALPOJUMS

Kopā svinēsim kristības.
Dievkalpojumu vadīs draudzes evaņģēlists Aivars Kaņeps.