Teātris Kabilē 6.maijā

By   2022. gada 20. aprīlis

Kabiles saieta namā “Sencis”
6.maijā plkst. 19.00

Zemītes TN amatierteātris “Ai-z-iet” uzaicina uz A.Niedzviedža komēdiju

VIŅA IR ĪSTĀ, MUTERĪT!

PS: izrādē tiek lietoti autora autentiskie teksti neliterārajā valodā!!!

IEEJA: 2,- Euro