By   2020. gada 15. oktobris

14.novembrī Kabiles kapos

SVECĪŠU VAKARS

Gatviņu kapos plkst. 15.00
Kabiles kapos plkst. 16.00