Svecīšu vakars 19.novembrī

By   2023. gada 13. novembris

Svecīšu vakara piemiņas brīdis Kabiles pagasta kapsētās

19.novembrī

  • Gatviņu kapos plkst. 12.00
  • Kabiles kapos plkst. 13.00
Aizdegsim svecītes un pieminēsim aizsaulē aizgājušos tuviniekus.
Piemiņas brīdis Gatviņu kapsētā 2023.gada19.novembrī.