By   2017. gada 30. septembris

Kabiles pagasta zālē no 16.novembra visi interesenti tiek aicināti apgūt jaunas prasmes PINUMU TEHNIKĀ (no avīzēm).
Pasniedzēja Jeļena Egliņa (tālr.2539087).
Nodarbības ceturtdienās plkst.18.00, dalības maksa 2,50 EUR.
Kultūras nama vadītāja Maija (tālr.25618976).