Ražas svētku dievkalpojums 6.10.

By   2019. gada 20. septembris

6.oktobrī plkst. 11.00
Kabiles baznīcā

Ražas svētku dievkalpojums

Lūdzu, līdzi ņemt rudens veltes baznīcas noformējumam un dažādi pagatavotas rudens veltes kopīgam svētku mielastam pēc dievkalpojuma.

Muzicēs Edgars Ziņģe.

Dievkalpojumu vadīs mācītāja v.i. A. Kaņeps. Visi mīļi aicināti!