Ražas svētku dievkalpojums 4.oktobrī

By   2020. gada 21. septembris

Svētdien, 4.oktobrī, plkst.10.00
Kabiles ev.lut.baznīcā

RAŽAS SVĒTKU DIEVKALPOJUMS.

Notiks iesvētības un kristības.
Kalpos mācītājs Viesturs Pirro.
Pēc dievkalpojuma kopīga pasēdēšana.