By   2021. gada 22. septembris

3.oktobrī plkst.10.00
Kabiles baznīcā

RAŽAS SVĒTKU DIEVKALPOJUMS

Lūdzu, līdzi ņemt rudens veltes baznīcas noformējumam.
Dievkalpojumu vadīs mācītāja v.i. Aivars Kaņeps.

Visi mīļi aicināti!