Ražas svētku dievkalpojums 3.oktobrī

By   2021. gada 22. septembris

3.oktobrī plkst.10.00
Kabiles baznīcā

RAŽAS SVĒTKU DIEVKALPOJUMS

Lūdzu, līdzi ņemt rudens veltes baznīcas noformējumam.
Dievkalpojumu vadīs mācītāja v.i. Aivars Kaņeps.

Visi mīļi aicināti!