Piedalīsimies aptaujā par novada ģerboni!

By   2021. gada 2. septembris

 Aicina izteikt viedokli par jauno novada ģerboni.

Kuldīgas novada pašvaldība aicina iedzīvotājus izteikt viedokli par to, kādam būtu jābūt jaunā Kuldīgas novada ģerbonim. Likums paredz, ka jaunajiem novadiem pēc administratīvi teritoriālās reformas jāizstrādā jauni ģerboņi. Jaunā sasaukuma domes deputāti jau ir lēmuši par Kuldīgas novadā iekļauto novadu – Alsungas un Skrundas novada – ģerboņu atzīšanu par spēku zaudējušiem un noteikuši, ka līdz jauna ģerboņa izstrādāšanai lietojams līdzšinējais Valsts heraldikas komisijas apstiprinātais Kuldīgas novada ģerbonis.

Sākotnēji domes sēdē, lemjot par ģerboņa izstrādi, izskanēja ideja par vēsturiskā pirmās Latvijas brīvvalsts laika Kuldīgas apriņķa ģerboņa atjaunošanu – tajā zilas krāsas laukumu divās daļās sadala sudrabota viļņota līnija, simbolizējot Ventas upi, bet abās pusēs ir zivis. Heraldikas mākslinieka Edgara Sima sagatavoto ģerboņa atjaunošanas vizuālo risinājumu prezentējot deputātiem Finanšu komitejas sēdē, tika saņemtas pretrunīgas atsauksmes. Tāpēc pēc domes priekšsēdētājas I. Bērziņas ierosinājuma deputāti vienojās rīkot iedzīvotāju aptauju, aicinot paust viedokli par to, kādam būtu jābūt jaunā novada ģerbonim.

Aptaujā piedāvājam trīs atbilžu variantus: atjaunot vēsturisko Kuldīgas apriņķa ģerboni ar zivīm, turpināt izmantot līdzšinējo novada ģerboni ar svēto Katrīnu centrā vai arī izstrādāt pavisam jaunu, ar līdzšinējiem nesaistītu ģerboni.

Aptauja norisināsies līdz 22. septembra plkst. 17.00. Aptaujā var piedalīties:

  • Aizpildot elektronisku aptaujas anketu https://ej.uz/gerbonis_Kuldigas_novads ;
  • Izgriežot anketu no “Kuldīgas Novada Vēstu” septembra numura, to aizpildot un nogādājot personīgi pašvaldībā Baznīcas ielā, 1. Kuldīgā vai sava pagasta pārvaldē;
  • nosūtot to pa pastu, adresējot “Ģerboņa aptaujai”, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā, Kuldīgas novadā, LV-3301.