Par pagasta pārvalžu reformu Kuldīgas novadā

By   2017. gada 30. augusts

Kuldīgas novada pašvaldībā uzsākta grāmatvedības politikas pārkārtošana, pakāpeniski ieviešot centralizēto grāmatvedību. Vispirms pārmaiņas skars 21 iestādi – 13 pagastu pārvaldes, 6 lauku pamatskolas, Kuldīgas attīstības aģentūru un Kuldīgas novada Bāriņtiesu.

Ar 1. oktobri tiks centralizēta minēto iestāžu grāmatvedība, kas nozīmē, ka turpmāk no pašvaldības budžeta tiks algoti 4 grāmatveži (katram viena likme) līdzšinējo 13 grāmatvežu likmju vietā.

Citos novados jau tas paveikts

Šo pārmaiņu mērķis ir panākt finanšu un administratīvo resursu ietaupījumu, mazināt sadrumstalotību, veicināt racionālāku zināšanu un resursu izmantošanu, tostarp veidojot un īstenojot vienotu grāmatvedības politiku Kuldīgas novada pašvaldībā. Jāņem vērā, ka no 2018. gada janvāra tiks ieviesta elektroniska rēķinu aprite, un mūsdienu tehnoloģijas ļauj veikt būtisku pašvaldības finanšu pārvaldības modernizāciju, tajā skaitā Kuldīgas pilsētas skolu, bērnudārzu un pārējo pašvaldības iestāžu grāmatvedības pakāpenisku centralizāciju. Līdzīgi jau iepriekš rīkojušās daudzas Latvijas pašvaldības, piemēram, Dobeles novads, Talsu novads, Ventspils novads, Preiļu novads u.c., tā būtiski ietaupot pašvaldības budžeta līdzekļus.

Kā tas skars pagastu iedzīvotājus

Pagasta iedzīvotājus grāmatvedības centralizācija neietekmēs, tāpat kā līdz šim iedzīvotājs varēs veikt savus maksājumus pagasta kasē, jo darbu ikvienā pagasta pārvalde turpinās kasieris/lietvedis, iedzīvotāji joprojām varēs tikties un kārtot savus jautājumus ar pagasta pārvaldes vadītāju. Ikviens, kam nepieciešama sociālā palīdzība, to saņems pie sava pagasta sociālā darbinieka. Lai sociālo palīdzību un pakalpojumus sniegtu vēl profesionālāk, visi pagastu sociālie darbinieki no 1. oktobra tiks apvienoti darbā Kuldīgas novada pašvaldības aģentūrā “Sociālais dienests”, saglabājot savu fizisko darba vidi savā pagastā. Kultūras un sporta dzīvi pagastos joprojām organizēs kultūras un sporta pasākumu organizators. Iedzīvotāji tiek gaidīti arī pagasta bibliotēkās, no 1. oktobra pagastu bibliotekāri tiek pieņemti darbā Kuldīgas novada Galvenajā bibliotēkā, kas ļaus vēl labāk kalpot katra pagasta vietējās kopienas vajadzībām un interesēm. Daudzos Latvijas novados šādas pārmaiņas ir jau veiktas, tagad to darām arī pie mums, lai Kuldīgas novada neapstātos savā attīstībā, bet ekonomētu līdzekļus tur, kur tie nav vajadzīgi, bet ieguldītu iedzīvotāji svarīgās lietās.

Plašāk par pārmaiņām Kuldīgas novada pašvaldībā – skatīt prezentāciju. (Prezentacija)

Informācijas avots: Kuldīgas novada pašvaldības mājaslapa  Kuldiga.lv