By   2020. gada 19. maijs

Informācija Z. A. Meierovica Kabiles pamatskolas skolēniem un vecākiem par mācību gada noslēguma vērtējumiem, liecību izsniegšanas kārtību un citiem ar mācību gada noslēgumu saistītiem pasākumiem. Šeit: Mācību gada noslēgums 2020