Par mācību gada noslēgumu Z.A.Meierovica Kabiles pamatskolā

By   2020. gada 19. maijs

Informācija Z. A. Meierovica Kabiles pamatskolas skolēniem un vecākiem par mācību gada noslēguma vērtējumiem, liecību izsniegšanas kārtību un citiem ar mācību gada noslēgumu saistītiem pasākumiem. Šeit: Mācību gada noslēgums 2020