Par Kabiles pagasta ģerboni

By   2023. gada 22. februāris

Kuldīgas novada pašvaldība aicina Kabiles pagasta iedzīvotājus izteikt viedokli par iespējamo Kabiles pagasta ģerboni.

Kabiles pagastam nav sava Valsts Heraldikas komisijā apstiprināta ģerboņa. Tāpēc jau janvāra mēnesī tika uzsākts darbs pie ģerboņa izstrādes.

Heraldikā, veidojot ģerboņus, jāievēro savi likumi, drīkst lietot tikai piecas krāsas un divus metālus – sudrabu un zeltu. Ģerbonim ir noteikta forma un elementi, kas saglabājušies cauri gadsimtiem. Ģerbonī jāattēlo katras vietas raksturojoši un unikāli elementi, kas tikai raksturojoši attiecīgai vietai.

Kabiles pagasta ģerboņa izstrādi veic heraldikas mākslinieks Edgars Sims. Mākslinieks veicis informācijas izpēti par Kabiles pagastu un aizvadījis sarunas ar pagasta vadību, kā arī lielu nozīmi pie ģerboņa izveides devuši Kabiles pagasta iedzīvotāju ierosinājumi. Ņemot vērā iedzīvotāju ieteikumus un izpēti par pagasta raksturojošiem elementiem, tika pieņemts lēmums Kabiles pagasta ģerbonī attēlot koku – vītolu.

Mākslinieks Edgars Sims izveidojis vienu ģerboņa variantus trīs krāsās. Uz visiem ģerboņa variantiem attēlots vītols. Vītols bija minēts vairākās anketās, ko bija ierosinājuši iedzīvotāji un unikāli – ka vēl nevienā Latvijā apstiprinātājā ģerbonī nav attēlots vītols.

 

Vītols – atrodas daudzviet pagastā, kā arī pašā pagasta centrā, dīķī uz salas. Tas attēlo pagastam tik ļoti raksturīgo ainavu un atpazīstamību.  Trauslā vītola suga Salix fragilis “Bullata” pirmo reizi ievests tieši Kabilē. Šai koka sugai raksturīga īpaša forma ar ļoti ciešu un apaļu zarojumu. Šī koka forma pasakaini izskatās gan vasarā, gan ziemā. Koka saknes simbolizē iedzīvotāju piederību savam Kabiles pagastam, kas tur godā savu vēsturi un  savas saknes.

  1. Vītols uz sarkanā fona.

Sarkanā krāsa simbolizē – vīrišķību, sauli, uguni, mīlestību un dzīvību. Kā arī šis sarkanais krāsas tonis ir raksturīgs Kurzemei un Kuldīgai. Šīs krāsu tonis arī attēlots Kuldīgas novada pašvaldības ģerbonī. Šis ģerbonis simbolizētu piederību savam Kabiles pagastam un Kuldīgas novadam.

  1. Zaļš vītols uz sudraba fona.

Zaļā krāsa simbolizētu – dabu, auglību, pārpilnību, mieru un harmoniju. Šis ģerbonis simbolizētu pagasta skaisto ainavu un dabas bagātības – mežus, purvus, laukus.

  1. Vītols uz zila fona. Zilā krāsa simbolizē – ūdeni, debesis, kā arī ir cerību krāsa.

Kabiles pagasta iedzīvotāji aicināti līdz 3. martam paust savu viedokli aptaujā, atzīmējot sev tīkamāko un atbilstošāko ģerboņa variantu, kas raksturotu Kabiles pagastu.

Anketas iespējams aizpildīt klātienē Kabiles pagasta pārvaldē, gan elektroniski.

https://www.kuldiga.lv/kuldigas-novads/aktualitates-pagastos/7378-aicina-kabiles-pagasta-iedzivotajus-izteikt-viedokli-par-iespejamo-kabiles-pagasta-gerboni

Elektroniski šeit: https://www.visidati.lv/aptauja/1969134861/done/