Novada skolēnu fotoizstāde bibliotēkā

By   2019. gada 4. februāris

Līdz 26.februārim
Kabiles pagasta bibliotēkā

Kuldīgas novada skolu 7.-12.kl. skolēnu
radošo darbu izstāde
“Mana un Tava Latvija”