Mājturībā gatavoto koka darbu izstāde bibliotēkā

By   2019. gada 20. marts

Kabiles pagasta bibliotēkā
līdz 15.aprīlim apskatāmi

Kabiles pamatskolas 5.-9.kl. skolnieku
mājturības stundās gatavotie darbi no koka.