By   2017. gada 24. maijs

31.maijā plkst. 18.00 Z.A.Meierovica Kabiles pamatskolas Svinību zālē mācību gada noslēguma pasākums un KONCERTS “Ķeram sauli!”
Visi būsiet mīļi gaidīti!

Skolas kolektīvs.