Mācību gada noslēgums Kabiles skolā

By   2016. gada 24. maijs

Nosleguma-pasakums2016Š.g. 30.05. Z.A.Meierovica KABILES pamatskolā

plkst.10:00 – 10:40 klases stunda;

plkst.11:00 mācību gada noslēguma pasākums:

  • teātris, dziesmas, līnijdejas,
  • sešgadnieku apsveikšana,
  • skolas sekmīgāko un aktīvāko skolēnu sveikšana.

SAULAINU VASARU!